paragrafPodczas wyścigu żużlowego bardzo ważną rzeczą jest komunikacja pomiędzy sędzią a zawodnikami. Decyzje sędziego wynikające z powstałej sytuacji na torze muszą być natychmiast przekazane do zawodników i przez nich zrozumiałe. Ma to pierwszorzędne znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa samych zawodników.

 

 Sygnały dla zawodników podawane są w sposób akustyczny i wizualny.

 

Znaczenie sygnałów jest następujące:

- zielone światło (przy starcie) lub chorągiewka biało-czerwona (ew. szachownica): start,

- czerwone światła migające i sygnał dźwiękowy i / lub chorągiewka czerwona: przerwanie biegu - natychmiast zatrzymać się,

- migająca bursztynowa lampa i sygnał dźwiękowy: początek czasu 2 minut,

- tarcza z symbolem 3: koniec pierwszego okrążenia,

- tarcza z symbolem 2: koniec drugiego okrążenia,

- żółta chorągiewka z czarnymi przekątnymi: początek ostatniego okrążenia,

- chorągiewka w biało – czarną szachownicę: meta,

- czarna chorągiewka i/lub światło w kolorze kasku zawodnika albo czarna chorągiewka razem z okrągłą tarczą w kolorze kasku zawodnika: wykluczenie zawodnika.

- tablica z napisem „ostrzeżenie / warning”: ostrzeżenie za utrudnianie startu

 

Sygnały przerwania biegu oraz wykluczenia zawodnika może wydawać tylko sędzia zawodów. Sygnały wykluczenia z biegu powtarza kierownik startu, natomiast sygnały przerwania biegu powtarzają kierownik startu i wirażowi. Dodatkowo, w przypadku ukarania zawodnika kartką żółtą lub czerwoną fakt ten na polecenie sędziego sygnalizuje kierownik startu.

-„żółta kartka”- kierownik startu okazuje żółtą flagę i okrągłą tarczę w kolorze kasku ukaranego zawodnika,

-„czerwona kartka”- kierownik startu okazuje czerwoną flagę i okrągłą tarczę w kolorze kasku ukaranego zawodnika.

Jeżeli zawodnik jest ukarany drugą „żółtą kartką”, kierownik startu najpierw sygnalizuję karę„żółtej kartki”, a następnie karę „czerwonej kartki”.

 

W parku maszyn, w dobrze widocznym dla zawodników miejscu, wg regulaminu muszą być zamontowane dwie lampy: jedna, świecąca w kolorze czerwonym i druga, świecąca w kolorze zielonym, których włączenie i wyłączenie jest możliwe jedynie z pulpitu sterowniczego sędziego.

Zielone światło jest sygnałem dla kierownika parku maszyn, aby zarządził natychmiastowy wyjazd na start zawodników biorących udział w danym biegu. Czerwone oznacza zakaz wyjazdu na tor.

 

Na płycie wewnątrz toru, w pobliżu bursztynowej lampy 2 minut musi być zamontowany

cyfrowy zegar elektroniczny, którego wielkość cyfr wyświetlacza oraz intensywność świecenia muszą być takie, aby zapewniały dobrą widoczność sędziemu i każdemu zawodnikowi, podjeżdżającemu do pola startowego:

- zegar jest uruchamiany w momencie zapalenia bursztynowego światła 2 minut,

- zegar pokazuje czas malejąco, tzn. 2:00 w chwili uruchomienia i zmniejsza się co 1 sekundę; kiedy osiągnie wartość 0:00, zegar przestaje odmierzać czas.

Taki sam zegar znajduje się w parku maszyn.

 

źródło: SPEEDWAY.info.pl