paragrafŻółte i czerwone kartki w regulaminie żużlowym pojawiły się stosunkowo niedawno, kilka lat temu. Analogicznie jak to jest w innych dyscyplinach sportowych są one następstwem stwierdzenia przez sędziego niebezpiecznych lub niesportowych zachowań zawodników.

 

Żółtą kartką sędzia obligatoryjnie musi ukarać zawodnika, którego wcześniej wykluczył z biegu za niesportową albo niebezpieczną jazdę powodującą zagrożenie dla innego zawodnika oraz po wykluczeniu za zachowanie lub postępowanie nieodpowiednie, nieuczciwie bądź niesportowe. Ponadto regulamin daje sędziemu prawo ukarania zawodnika żółtą kartką bez wykluczenia z biegu w każdym przypadku, gdy ten zachowuje się lub postępuje nagannie lub niesportowo.

Czerwona kartka jest karą surowszą, stosowaną z powodu szczególnie nagannej niesportowej lub niebezpiecznej jazdy oraz szczególnie nagannego zachowania się lub postępowania zawodnika także w czasie innym niż podczas trwania biegu i jest równoznaczna z wykluczeniem do końca zawodów.

Czerwona kartka zawsze musi być udzielona jeżeli w wyniku zdarzenia, które nastąpiło po rozpoczęciu przez pierwszego zawodnika trzeciego okrążenia sędzia uzna, że zawodnik upadł umyślnie i nie opuszcza toru, by celowo doprowadzić do przerwania biegu. Sędzia przerywa wówczas bieg, wyklucza zawodnika i orzeka kolejność zawodników w biegu zgodnie z pozycjami, jakie zajmowali w chwili zdarzenia z pominięciem zawodnika wykluczonego.

Kara czerwonej kartki jest nakładana również po tym jak zawodnik podczas zawodów zostanie dwukrotnie ukarany kartką żółtą niezależnie za jakie przewinienie. Taka sytuacja także powoduje wykluczenie zawodnika do końca zawodów.

W przypadku ukarania zawodnika czerwoną kartką wykluczony zawodnik musi opuścić park maszyn i udać się do szatni zawodniczej, w której ma przebywać do czasu zwolnienia po zawodach motocykli przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.

 

Konsekwencje dla zawodnika ukaranego żółtą bądź czerwoną kartką sięgają znacznie dalej niźli same zawody. Kary te są równoznaczne z jednoczesną karą pieniężną dla zawodnika a ich wysokość ustalana jest w postanowieniach na dany rok. Ponadto zawodnik ukarany czerwoną kartką oraz zawodnik, który „uzbiera” na swoim koncie 4 żółte kartki otrzymuje w konsekwencji karę meczu, która polega na zakazie startu w najbliższych zawodach co do daty kalendarzowej.

Kwestia terminu odbycia kary meczu budziła w przeszłości wiele kontrowersji. Obecnie regulamin dokładnie definiuje co należy rozumieć przez „najbliższe zawody co do daty kalendarzowej” czyli kiedy odbycie kary jest skuteczne.

Kary żółtej i czerwonej kartki są odnotowywane w rejestrze prowadzonym przez GKSŻ. Żółte kartki są w roku kalendarzowym sumowane od zera a czerwone zostają tam na zawsze. Czerwone kartki nie podlegają sumowaniu ani usunięciu wpisu w rejestrze.

 

Fakt ukarania zawodnika przez sędziego zawodów żółtą lub czerwoną kartką sygnalizuje na polecenie sędziego kierownik startu w następujący sposób:

- żółta kartka - kierownik startu okazuje żółtą chorągiewkę z czarnymi przekątnymi i okrągłą tarczę w kolorze kasku ukaranego zawodnika,

- czerwona kartka - kierownik startu okazuje czerwoną chorągiewkę i okrągłą tarczę w kolorze kasku ukaranego zawodnika.

Jeżeli zawodnik jest ukarany drugą żółtą kartką, kierownik startu najpierw sygnalizuje karę żółtej kartki, a następnie karę czerwonej kartki. W każdym przypadku kara jest oznajmiana przez spikera.

 

źródło:SPEEDWAY.info.pl