1. Gratulujemy naszemu koledze Markowi Czerneckiemu ponownego wyboru do Trybunału Związku i to z największa ilością głosów z wszystkich kandydatów. Jesteśmy przekonani, że jak dotychczas będzie pełnił swoją funkcję z powodzeniem i dla dobra sportu.

Oczekujemy na zapowiadaną przez Przewodniczącego GKSŻ konferencję na temat bezpieczeństwa. List Stowarzyszenia do GKSŻ z propozycjami w tej sprawie na razie pozostaje bez odpowiedzi.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Sportu PZM na jedno z naszych zapytań. Wśród wyjaśnień znalazło się podkreślenie, że strefa neutralna to obszar między bandą a ogrodzeniem dla publiczności, niezależnie od jego szerokości. Oznacza to, że postanowienie Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. nakazujące rysowanie linii 2m od bandy na torach, gdzie ogrodzenie jest znacznie dalej (np. Bydgoszcz) jest bezprawne i nie można zezwalać na ruch osób w tej strefie, mimo narysowania linii. Zwróciliśmy się do GKSŻ o wyjaśnienie tej kwestii z Ekstraligą Żużlową.

Przeglądając ostatni numer TŻ zrozumiałem, że mimowolnie przyczyniłem się do załamania kariery miniżużlowca Woźniaka. Jakie jest jego miejsce w szeregu pokazały zawody Złotego Trofeum w Częstochowie, gdzie przypadkiem zakwalifikował się do półfinału.

Żużel od kilku lat regularnie gości na antenach telewizyjnych. Do komentowania wydarzeń na torze zapraszani są zawodnicy, trenerzy, działacze, kibice, znane postacie życia publicznego. I kiedy dochodzi do kolizji, upadku, przerwania wyścigu czy innej sytuacji, która wymaga decyzji sędziego, to zaproszeni goście wraz z dziennikarzami próbują przewidzieć lub ocenić werdykt arbitra.

Otrzymaliśmy wiele zapytań o to, jak zostać sędzią żużlowym. Nie jesteśmy właściwymi adresatami tej korespondencji, gdyż naborem, szkoleniem i licencjonowaniem sędziów zajmuje się GKSŻ. Tam więc należy się zwrócić po konieczne informacje. My możemy tylko doradzić, że wiele cennych doświadczeń można zgromadzić, pełniąc różnego rodzaju funkcje na zawodach żużlowych, od wirażowego po kierownika zawodów.

11 czerwca 2006 r. w Lesznie miało miejsce pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych. W trakcie obrad uczestnicy wybrali Zarząd Stowarzyszenia w składzie Marek Wojaczek, Ryszard Bryła, Marek Czernecki, Jan Banasiak i Andrzej Terlecki oraz Komisję Rewizyjną w składzie Zdzisław Fyda, Piotr Lis i Leszek Demski. Zostały powołane grupy robocze, które będą pracować w trakcie sezonu nad istotnymi dla sędziów zagadnieniami, dotyczącymi m.in. wykorzystania i interpretacji powtórek z kamer telewizyjnych, systemu oceny, klasyfikacji i wyznaczania sędziów, regulaminów, kontaktów międzynarodowych. Wypracowane stanowiska w postaci wniosków zostaną skierowane do właściwych władz. Ponadto członkowie Stowarzyszenia spotkali się z panami Romanem Siwiakiem i Stanisławem Bazelą, omawiając ważne dla środowiska sprawy.

Stowarzyszenie nasze powstało z inicjatywy czynnych i byłych sędziów żużlowych. Jego główne cele zostały zawarte w Regulaminie SSŻ, który znajduje się w odpowiednim odnośniku. Chcemy doskonalić nasze umiejętności i prezentować stanowisko środowiska w ważnych dla nas sprawach.